Memetik Buah Taqwa
14-05-2008 Khutbah

Taqwa adalah kumpulan semua kebaikan yang hakikatnya merupakan tindakan seseorang unt ...

Baca Selengkapnya

Budaya Malu
11-05-2008 Tafakkur

Ketika Abu Qilabah keluar untuk sholat berjamaah, bertemu dengan Umar bin Abd Al Aziz y ...

Baca Selengkapnya

Membayar Kedzaliman Dunia
11-05-2008 Mauizhoh

Umar r.a.: Bagaimana Umar bisa tahu keadaanmu padahal kamu berada jauh dari keramaia ...

Baca Selengkapnya

Kemu'jizatan Al Quraan
22-04-2008 Kemukjizatan Ilmiah

Agama islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Beliau dikuatkan dengan ...

Baca Selengkapnya

Arti Dakwah
21-04-2008 Fiqh Dakwah

  Ibnu Taimiyah : "Dakwah ke jalan Allah adalah dakwah untuk ber ...

Baca Selengkapnya

Kedudukan Dakwah Dalam Perspektif Syariah & Nilai Moral
21-04-2008 Fiqh Dakwah

Rauf Syalabi mendefinisikan dakwah sebagai gerakan revitalisasi sistem Ilahi yang dit ...

Baca Selengkapnya

Islam & Kesehatan
21-04-2008 Kajian

Oleh: DR. M. Idris A. Shomad M.A Sekjen Ikatan Da’I Indonesia   Makna & Nilai ...

Baca Selengkapnya

Tanggung Jawab Dalam Islam
20-04-2008 Tafakkur

Oleh: Dr. H. Achmad Satori Ismail, MA Dalam sejarah ulama salaf, diriwayatkan ba ...

Baca Selengkapnya

Peran Ishlah Ulama Terhadap Umaro
20-04-2008 Mauizhoh

Said : Beliau adalah Nabi pembawa rahmat dan Imam petunjuk. Hj : Pendapatmu tentan ...

Baca Selengkapnya

Silaturahim
07-04-2008 Kajian

Silaturahim atau silaturahmi, sebuah kata yang akrab dengan kita. Tapi seringkali keakr ...

Baca Selengkapnya